Program

Aktuální program konference (9. 8. 2022)

Přehled anotací/Book of abstracts 

Prezentace k úvodnímu vystoupení náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, PhDr. Václava Velčovského, Ph.D.

Plakát konference.

Link pro připojení do sekcí.