Přihláška

V případě, že podáváte příspěvek za více autorů, podejte prosím samostatnou přihlášku za každého prezentujícího (se stejným názvem příspěvku a anotací). V případě, že na příspěvku spolupracovalo více autorů, ale jen jeden z nich bude prezentovat, uveďte prosím celé jméno včetně akademických titulů dalších autorů na začátku anotace vaší přihlášky.