Konferenční témata

  1. Český jazyk a literatura v Koreji a v čínsky mluvících zemích
  2. Výuka češtiny pro čínsky a korejsky mluvící studenty
  3. Korejština a čínština v České republice
  4. Výzkum orientovaný na potřeby jazykové výuky (v tomto ročníku se zaměřujeme především na problematiku konceptualizace prostoru a pohybu a jejich jazykovou realizaci, přivítáme však i příspěvky k dalším tématům)
  5. Budování infrastruktury pro jazykový výzkum, zvl. akvizičních korpusů.