Program

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY

26. DUBNA

9:00–9:30 Registrace účastníků

9:30–9:45 Slavnostní zahájení

9:45–10:15 Lucie Saicová Římalová; Karel Šebesta – plenární přednáška

10:15–10:30 Občerstvení

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. ČEŠTINA V ČÍNSKÉM A KOREJSKÉM KONTEXTU

10:30–10:50 Weizhu XU – Bohemistika v Číně a její poslání v nové době

10:50–11:10 Melissa Shih-hui LIN – Some Discussions on Static and Dynamic Spatial Expressions in Czech and Chinese –  A Learner Corpus-based Approach

11:10–11:30 Huanhuan CHEN – Uplatnění čínských absolventů bohemistických studií na trhu práce v posledních deseti letech

11:30–11:50 Kyuchin KIM – O překladech české literatury do korejštiny a o vyučování české literatury v Koreji

11:50–12:15 Diskuse

12:15–14:00 Oběd

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. TROJÍ VÝSLOVNOSTNÍ A PSACÍ SYSTÉMY

14:00–14:20 Jitka VEROŇKOVÁ –  „Promiňte, cestou dlouhou, nebo druhou?“

Ke srozumitelnosti českého projevu u studentů s mateřštinou čínštinou

14:20–14:40 Pavlína VONDRÁČKOVÁ – Čínští studenti češtiny a výslovnost / Bohemistika na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií

14:40–15:00 Wei-lun LU – Character learning as a possible factor in the change of individual cognitive style

15:00–15:20 Diskuse

15:20–16:00 Občerstvení

16:00–18:30 Kulturní program

 

27. DUBNA

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. ČÍNŠTINA, KOREJŠTINA A ČEŠTINA VE VÝUKOVÉ INTERAKCI

9:00–9:20 Marián SLOBODA – Překládání Prahy: využití jazykové krajiny pro účely jazykové výuky

9:20–9:40 Youngran KWAK – Speech level shifts in Czech and Korean

9:40–10:00 Tomáš HORÁK – Problematika osvojení korejštiny v rámci oborové výuky koreanistiky se zaměřením na morfologicko-syntaktické rysy korejského lexika

10:00–10:20 Blanka FERKLOVÁ – Specifika výuka korejštiny na oboru Korejština pro hospodářskou praxi

10:20–10:40 Diskuse

10:40–11:00 Občerstvení

11:00–11:20 Jaroslav ĎURAJKA – Niekoľko poznámok o výučbe slovenčiny na HUFS

11:20–11:40 Radka ŠMAHELOVÁ – Korea v českých didaktických materiálech

11:40–12:00 Božena BEDNAŘÍKOVÁ – Jak funguje česká věta a jak to poznat

12:00–12:20 Eva ROUBALOVÁ – Výuka češtiny za Velkou zdí

12:20–13:00 Diskuse

13:00–15:00 Oběd

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. POHYB, PROSTOR A ČAS VE TŘECH JAZYCÍCH

15:00–15:20 Milan Hrdlička – Prostorová dimenze ve výuce češtiny pro cizince (se zřetelem k předložkovým spojením s významem lokálním)

15:20–15:40 Zdeněk STARÝ – Time and Space: the language clinch

15:40–16:00  Svatava ŠKODOVÁ – Zachycení pohybových událostí v textech čínských nerodilých mluvčí češtiny

16:00–16:20 Ilona Starý KOŘÁNOVÁ – Prostorové zobrazení některých vidových významů v češtině

16:20–16:40 Diskuse

16:20 ZÁVĚREČNÉ SLOVO

ZÁVĚR