Pokyny pro autory

Prezentace v průběhu sympozia

  • Jednací jazyky/jazyk příspěvků: čeština (preferovaně), slovenština, angličtina
  • Délka příspěvků:

standardní příspěvek 20 min. (+ 10 min diskuse)

zkrácený příspěvek 10 min. (+ 5 min diskuse)

Publikační výstupy

Vybrané konferenční příspěvky budou po recenzním řízení publikovány v časopisu Nová čeština doma a ve světě. https://ncds.ff.cuni.cz/cs/

Do NČDS přijímáme články v rozsahu 6-10 normostranjazykové drobnosti v rozsahu 3-5 normostran a recenze v rozsahu 2-6 normostran (1 normostrana je 1800 úhozů včetně mezer).

Článek a jazyková drobnost musí být opatřeny abstraktem v českém a anglickém jazyce v rozsahu 800–1200 znaků a českými a anglickými klíčovými slovy (max. 10).

Formální úprava příspěvků by měla být v souladu s podrobnými pokyny pro autory NČDS dostupnými zde.