Program

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY 

26. DUBNA 

9:009:30 Registrace účastníků 

9:309:45 Slavnostní zahájení  

9:4510:15 Lucie Saicová Římalová; Karel Šebesta – plenární přednáška 

10:15–10:30 Občerstvení 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. ČEŠTINA V ČÍNSKÉM A KOREJSKÉM KONTEXTU 

10:30–10:50 Weizhu XU – Bohemistika v Číně a její poslání v nové době 

10:50–11:10 Melissa Shih-hui LIN – Some Discussions on Static and Dynamic Spatial Expressions in Czech and Chinese –  A Learner Corpus-based Approach 

11:10–11:3Huanhuan CHEN – Uplatnění čínských absolventů bohemistických studií na trhu práce v posledních deseti letech 

11:30–11:50 Kyuchin KIM – O překladech české literatury do korejštiny a o vyučování české literatury vKoreji 

11:50–12:15 Diskuse 

12:15–14:00 Oběd 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. TROJÍ VÝSLOVNOSTNÍ A PSACÍ SYSTÉMY 

14:00–14:20 Jitka VEROŇKOVÁ –  „Promiňte, cestou dlouhou, nebo druhou?“  

Ke srozumitelnosti českého projevu u studentů s mateřštinou čínštinou 

14:20–14:4Pavlína VONDRÁČKOVÁ – Čínští studenti češtiny a výslovnost / Bohemistika na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií 

14:40–15:0Wei-lun LU – Character learning as a possible factor in the change of individual cognitive style 

15:00–15:20 Diskuse 

15:20–16:00 Občerstvení 

16:00–18:3Kulturní program 

 

27. DUBNA 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. ČÍNŠTINA, KOREJŠTINA A ČEŠTINA VE VÝUKOVÉ INTERAKCI 

9:009:20 Marián SLOBODA – Překládání Prahy: využití jazykové krajiny pro účely jazykové výuky 

9:209:4Youngran KWAK – Speech level shifts in Czech and Korean 

9:4010:0Tomáš HORÁK – Problematika osvojení korejštiny v rámci oborové výuky koreanistiky se zaměřením na morfologicko-syntaktické rysy korejského lexika 

10:0010:20 Blanka FERKLOVÁ – Specifika výuka korejštiny na oboru Korejština pro hospodářskou praxi 

10:20–10:40 Diskuse 

10:40–11:00 Občerstvení 

11:0011:2Jaroslav ĎURAJKA – Niekoľko poznámok o výučbe slovenčiny na HUFS 

11:2011:40 Radka ŠMAHELOVÁ – Korea v českých didaktických materiálech 

11:40–12:0Božena BEDNAŘÍKOVÁ – Jak funguje česká věta a jak to poznat 

12:00–12:2Eva ROUBALOVÁ – Výuka češtiny za Velkou zdí 

12:20–13:00 Diskuse 

13:00–15:00 Oběd 

JEDNA CESTA – TŘI JAZYKY. POHYB, PROSTOR A ČAS VE TŘECH JAZYCÍCH 

15:00–15:2Milan Hrdlička – Prostorová dimenze ve výuce češtiny pro cizince (se zřetelem k předložkovým spojením s významem lokálním) 

15:2015:4Zdeněk STARÝ – Time and Spacethe language clinch 

15:40–16:0 Svatava ŠKODOVÁ – Zachycení pohybových událostí v textech čínských nerodilých mluvčí češtiny 

16:00–16:20 Ilona Starý KOŘÁNOVÁ – Prostorové zobrazení některých vidových významů v češtině 

16:20–16:40 Diskuse 

16:20 ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

ZÁVĚR