Organizace

Konferenci pořádá společně Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav bohemistických studií, Fonetický ústav, Ústav románských studií, Ústav obecné lingvistiky, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Ústav translatologie a Letní škola slovanských studií FF UK v Praze s finanční podporou projektu KREAS.

Organizační výbor:

 • Mirjam Fried (předsedkyně)
 • Ivana Bozděchová
 • Ivana Čeňková
 • Petr Čermák
 • Milan Hrdlička
 • Jana Králová
 • Alexandr Rosen
 • Lucie Saicová Římalová
 • Radek Skarnitzl
 • Ivana Skenderija
 • Karel Šebesta
 • Svatava Škodová
 • Kateřina Šormová
 • Jarmila Valková

Konference vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektu Univerzity Karlovy PROGRES Q10, Jazyk v proměnách času, místa, kultury.