Kontakt

Organizátory konference můžete kontaktovat na adrese sympozium.S3J@ff.cuni.cz.

Organizační výbor:

  • prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
  • doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
  • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
  • doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
  • Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Bc. Marie Štěpánová