Média & Foto

Fotografie ze sympozia Jedna cesta – Tři jazyky (26. 4.-29. 4. 2019)

Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna