Kultura

Doprovodný program

Komentovaná vycházka – různé tváře pražského Starého Města

Zvolit při procházce staroměstskými uličkami jen jednu z perspektiv – historickou, architektonickou, uměleckou či jinou – nutně znamená pominout celou řadu jiných zajímavostí, celou řadu příběhů, událostí či drobných detailů. Staré Město totiž spíše připomíná pestrou mozaiku, v níž se propojují a vzájemně podmiňují historická fakta s báchorkami, architektonická a umělecká řešení s pověstmi, skutečné historické události jsou často k nerozlišení překrývány legendami starými i moderní pražskou mytologií. Jednoduše řečeno, téměř každý dlažební kámen, každý potemnělý průchod, každá uzounká ulička se pod nánosy staletí stávají šifrou k dávným událostem, k legendám i historicky doloženým skutečnostem. Vycházka po Starém Městě se proto nezaměří jen na jednu perspektivu pohledu, ale pokusí se načrtnout obraz Starého Města v průsečíku jeho historie a vývoje, jeho pověstí, legend, doložených i smyšlených událostí, mýtů a záhad. Vycházka seznámí s některými historickými, architektonickými, uměleckými zajímavostmi, s některými legendami a pověstmi, s pohnutými dějinami židovského ghetta či moderní pražskou mytologií, dodnes ožívající v uličkách Starého Města.

Kdy?              26. 4. 2019, 16:00 – 18:30

Odkud?         Vstup do FF UK v Celetné ulici č. p. 20